vineri, 11 aprilie 2014

CARACTERISTICI GEOGRAFICE , POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENECARACTERISTICI GEOGRAFICE , POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENE


-          UE are o suprafaţă de 4,32 mil.km2 (45% din suprafaţa Europei) şi o populaţie de circa 500 mil.locuitori (69% din populaţia Europei) ;
-          UE se extinde ca un bloc continuu în vestul şi centrul Europei (exceptând Elveţia, important centru bancar mondial) , în nord (exceptând Norvegia), îm SE până în Grecia ;
-          Statul cu cea mai numeroasă populaţie este Germania (82,4 mil.locuitori) ; statele cucea mai numeroasă populaţie sunt Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia ; statul cu cea mai redusă populaţie este Malta (circa 400 000 locuitori) ; statele cu cea mai mică populaţie sunt statele liliputane ;

Din punct de vedere geografic , UE prezintă :
-          Un relief variat , dezvoltat atât pe structuri vechi cât şi noi ; în nord şi est predomină câmpiile (cea mai mare fiind Câmpia Germano - Polonă), în centru unităţile de podişuri hercinice, în sud munţii sistemului alpin şi câmpiile litorale ;
-          Clima este predominant temperat continentală moderată cu influenţe oceanice şi mediteraneene ;
-          Reţeaua hidrografică este bogată , existând şi numeroase lacuri, din punct de vedere genetic variate ;
-          Vegetaţia , fauna , solurile sunt strâns corelate cu relieful şi clima ;


   Din punct de vedere social – politic :
   -          Populaţia UE  depăşeşte 484 mil. Locuitori (circa 500 mil. locuitori) ;
  -          Densitatea medie a populaţiei UE este de 115 loc./km2 (densitate mai ridicată, de peste 300 loc./ km2 în partea centrală şi în sudul Marii Britanii, în Olanda, Belgia, nordul Italiei etc.) ;
-          Nu constituie o majoritate etnică şi o unitate lingvistică : cuprinde 27 de state şi se vorbesc 23 de limbi oficiale, care fac parte din familii lingvistice diferite (romanice, slave, celtice, fino- ugrice) ;
-          Include state cu forme de guvernământ diferite : 20 de republici prezidenţiale sau parlamentare şi 7 monarhii constituţionale (Belgia, Danemarca, Luxemburg, Olanda, Regatul Unit, Spania şi Suedia) ;

Din punct de vedere economic :
-          UE este principala putere economică mondială, cu o pondere de circa o treime (32%) din PIB –ul mondial ;
-          Este o asociaţie regională coerentă, cu o politică economică unitară ;
-          Include cele mai multe dintre ţările dezvoltate ale lumii : 5 din ţările cu cel mai mare PIB – Germania, Marea Britanie, Italia , Franţa, Spania ; 4 dintre acestea sunt membre G8 (Germania , Marea Britanie, Franţa , Italia) iar 6 ţări ale UE deţin circa o treime din exporturile mondiale – Germania , Marea Britanie , Franţa , Italia , Olanda, Belgia ;

Din punct de vedere industrial :
-          Include mari regiuni industriale ale Terrei : Ruhr – Rin, Rin – Main, Anglia de SE, regiunea pariziană, nordul Italiei , specializate în metalurgie , construcţii de maşini , petrochimie ;
-          Toate ramurile industriale sunt bine dezvoltate şi reprezentate ;
-          Se individualizează la nivel mondial prin aeronautică (firma AIRBUS – cea mai mare de pe glob), cosmonautică, autevehicule, produse ale industriei uşoare – cometice , parfumerie, confecţii, încălţăminte ;

Din punct de vedere al agriculturii :
-          Deţine ponderi reduse ale populaţiei ocupate ;
-          Este performantă prin randament şi export ;
-          În nordul UE  domină creşterea animalelor (mai ales bovine) , cultura cerealelor (secară, orz) şi a plantelor tehnice ; în centru se practică cultura plantelor (cereale), iar în sud domină culturile permanente (viţa de vie, citrice, măslin) ;

Din punct de vedere al transporturilor : deţine cel mai dezvoltat sistem de pe glob ;
Din punct de vedere al turismului : UE deţine supremaţia mondială .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu