marți, 25 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Zonele Biopedoclimatice


ZONELE BIOPEDOCLIMATICE

Tipul de climă : polar și subpolar ;
Zona biogeografică : tundra ;
Vegetația : mușchi și licheni ,  mesteacăm pitic, salcia pitică, ienupăr ;
Fauna : renul , vulpea polară, iar în mediul acvatic foca, morsa ;
Solurile: soluri de tundră ;
                   Localizare : în insulele arctice, în nordul Scandinaviei și Câmpei Ruse, între Capul Nord și Munții Ural ;
                   Observații : o regiun rece și umedă cu vegetație sărăcăcioasă.
                  Tipul de climă : temperat oceanic și continental ;
                  Zona biogeografică : pădurile de conifere (taiga) ;
                  Vegetația : molid, brad, pin , zadă , mesteacăn ;
                  Fauna : elanul , lupul, hermelina , râsul , vulpea roșie ;
                  Solurile: spodosoluri (podzoluri) ;
                  Localizare : din Scandinavia până în Munții Ural ;
                  Observații : cea mai mare unitate forestieră din Europa ; importantă resursă naturală.

                 Tipul de climă : temperat oceanic și continental ;
                 Zona biogeografică : pădurile de amestec ;
                 Vegetația : conifere și foioase ;
                  Fauna : specii caracteristice ;
Solurile : spodosoluri , cambrisoluri ;
Localizare : fâșie continuă între 500 și 550 lat. N ;
Observații : spre extremitatea estică se reduc în suprafață .

Tipul de climă : temperat oceanic (și zonele cu umiditate mai ridicată) ;
Zona biogeografică : păduri de foioase nemorale (cu frunze căzătoare) ;
Vegetația : fag, stejar, tei , fasin , ulm, arțar , carpen ;
Fauna : jderul , cerbul , căprioara , mistrețul, cocoșul de pădure , ciocănitoare ;
Solurile :argiluvisoluri , cambrisoluri ;
Localizare : desfășurare maximă în vestul și centrul Europei , din N Spaniei și Arhipelagul Britanic până în bazinul superior al Prutului și Nistrului, iar în S până la limita Munților Alpi , Dinarici , Rodopi ;
Observații : vegetația naturală a fost înlocuită de culturi agricole.


Tipul de climă : temperat continental ;
Zona biogeografică : silvostepa ;
Vegetația : vegetație ierboasă xerofilă și pâlcuri de pădure cu stejar, tei, frasin , arțar, carpen ;
Fauna : rozătoare , lupul , vulpea, mistrețul ;
Solurile : molisoluri (cernoziomurile) ;
Localizare : specifică în Câmpia Rusă, pe o fâșie în diagonală pe direcția SV – NE, din Câmpia Română până la poalele Munților Ural ;
Observații : apare ca o fâșie îngustă între stepă și pădurile de foioase, în zonele cu umiditate mai ridicată.                  Tipul de climă : temperat continental ;
                  Zona biogeografică : stepa ;
                  Vegetația : ierburi mărunte , xerofile, graminee : colilia , păiușul , pelinul ;
                   Fauna : rozătoare : popândăul , șoarecele de stepă , hârciogul , iepurele etc.
                   Solurile : molisoluri (cernoziomurile, soluri bălane de stepă) ;
                   Localizare : specifică Europei de Est : în nordul Mării Neagre și al Mării Caspice ; și pe suprafețe reduse în Câmpia Română, Câmpia Tisei, Pen.Iberică ;
Observații : datorită lipsei pădurilor și solurilor fertile, vegetația naturală a fost înlocuită de cultui agricole ;


Tipul de climă : meditenanean ;
Zona bogeografică : zona mediteraneană ,
Vegetația : formațiuni arbustive semperviriscente : maquis , garriga (sudul Franței) , frigana (Grecia) ;
Fauna : șacalul , broasca țestoasă , scorpionul, magotul în Gibraltar (o specie de maimuță) ;
Solurile : terra rossa ;
Localizare : litoralul Mării Mediterane (peninsulele din sudul Europei) ;
Observații : în altitudine urcă până la 300 – 400 m; spațiu puternic modificat antropic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu