vineri, 14 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Tarile Vecine Romaniei - Republica Moldova Republica Moldova
Așezarea : la est și nord –est de România, fiind cel mai mic vecin al său (ca suprafață și populație), desfășurat între Prut și Nistru;

Relieful:
dealuri joase și câmpie, dezvoltate pe un fundament precambrian, alcătuit din granite și gnaise, acoperit de o cuvertură de roci sedimentare (calcare) ce prezintă la suprafață loess;
interfluvii largi și netede, fragmentate de văi adânci, uneori cu aspect de canion; structurile monoclinale au impus formare de cueste și platouri structurale; pe calcare s-a dezvoltat un relief carstic;

Principalele unități de relief:

            * Podișul Modovei de Nord
            * Podișul Moldovei Centrale – altitudinea maximă din țară de 430 m;
            * Podișul Nistrului la est și nord- est;
            * Câmpia Colinară a Moldovei de Nord;
            * Câmpia Moldovei de Sud;
            * Câmpia Nistrului Inferior.


Clima: continentală cu foarte slabe influențe oceanice ; precipitațiile sunt reduse de 450-550 mm/an;

Apele: râurile Prut (ce formează în totalitate granița dintre România și Republica Moldova), Nistru; fluviul Dunărea (pe o lungime de 500m ); lacurile de acumulare Stânca Costești pe Prut și Dubăsari pe Nistru;

Vegetația : stepă și silvostepă în S ; păduri de foioase în centru și N; pădurile au fost intens defrișate, iar stepa înlocuită de culturi agricole;

Solurile: cernoziomuri, foarte fertile.

Populația:
- circa 4 mil. locuitori;
- sporul natural foarte ridicat din ultimele 5 decenii a scăzut puternic în prezent;
- densitatea populației ridicată, depășind media Europei;
- pondere foarte mică a populației urbane (sub 40%);

Orașele: Chișinău, Tiraspol, Bălți, Tighina, Soroca, Cahul etc.

Economia: caracter agrar, fiind putenic marcată de modelul sovietic:

- agricultura – viță de vie, pomi fructifer, cerele, palnte tehnice (floarea soarelui, tutun);
- resursele naturale – puține : roci de construcție, cărbuni inferiori;
- industria – slab dezvoltată; ramurile mai importante sunt industria alimentară, textilă, constructoare de mașini.

Legăturile dintre România și Republica Moldova se realizează prin punctele de frontieră Ungheni și Galați – feroviare, Albița – rutier.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu