sâmbătă, 15 martie 2014

Bacalaureat 2014 - ȚĂRILE VECINE ROMÂNIEI - BulgariaȚĂRILE VECINE ROMÂNIEI

Bulgaria


Așezare: în nord-estul Peninsulei Balcanice, la sud de România; granița cu România se realizează prin Dunăre, între gura de vărsare a râului Timok și Ostrov/Silistra, continuând pe uscat, până la Vama Veche;

Relieful: este predominant înalt cu o serie de unități principale de relief :
Munții Balcani / Stara Planina – ce se desfășoară în continuarea Munților Carpați, dincolo de valea Timokului, în partea centrală a țării, până la Marea Neagră. Sunt formați din două culmi paralele și au altitudini maxime sub 2500 m.
Munții Rila (vf. Musula, 2925 m) , Munții Rodopi, Munții Pirin (2914 m) culmi muntoase situate în sud și sud-vest, dezvoltate pe roci cristaline, cu relief masiv și relief glaciar;
Podișul Prebalcanic – în partea central- nordică;
Câmpia Înaltă a Dunării între Dunăre și Podișul Prebalcanic;
Câmpia Traciei Superioare (sau Câmpia Mariței) între Munțiii Sredna Gora și Munții Rodopi.


Clima: temperat-continentală la nord de Munții Stara Planina și mediteraneană în sud;

Apele: Dunărea cu afluenții săi , Marița, Struma, Tundja care curg spre Marea Egee;

Vegetația: păduri (ocupă circa 30% din suprafața țării) și elementele mediteraneene în sud (migdi, chiparoși, castani);

Populația:
            - peste 7,7 mil. locuitori;
- în scădere în ultimele decenii, datorită sporului natural negativ (- 4,6 %0 ) și sporului migratoriu negativ;
            - formată din bulgari, turci, rromi (5%);

Orașele: Sofia, Plovdiv, Burgas, Ruse.


Economia: în tranziție spre economia de piață;
Resursele naturale: destul de variate, dar reduse cantitativ ; mai importante sunt rezervele de lignit, minereuri neferoase, petrol, gaze naturale;
Industria: ramuri tradiționale textilă și alimentară ; se mai adaugă industria energetică (energia nucleară - Koslodui), siderurgică, constructoare de mașini, chimică;
Agricultura : renumite culturi de tutun (locul II pe Glob) , trandafiri (3/4 din producția mondială de ulei de trandafiri), viticultura, cereale, plante tehnice;
Transporturile: mai dezvoltate sunt transporturile feroviare (două treimi electrificate) , maritime (Burgas, Varna - porturi);
Serviciile : au principala contribuție la crearea PIB –ului ; cea mai importantă regiune turistică este litoralul bulgăresc al Mării Negre , cu stațiuni balneo- maritime : Blacik , Varna, Burgas, Albena, Nisipurile de Aur etc.

    Legăturile dintre România și Bulgaria se realizează prin punctele de frontieră Vama Veche  - rutier, Negru Vodă – feroviar, Giurgiu- Ruse – rutier și feroviar;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu