duminică, 16 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Tarile Vecine Romaniei - Serbia Serbia


Așezarea: în sud-vestul României granița desfășurându-se între confluența Timokului cu Dunărea până la Beba Veche; între Timok și Baziaș granița este formată de Dunăre;

Relieful:
- urcă în trepte de la Nord la sud;
- principalele unități de relief:
            * Câmpia Voivodinei – în nord, sector al Câmpiei Panonice numită și Câmpia Dunării fiind traversată de Dunăre; cuprinde pe alocuri și masive montane joase;
            * Câmpia Moraviei – în centru;
            * Munții Serbiei – cu Defileul Dunării și Platoul Miroc în est, la granița cu România și Bulgaria;
            * Munții Alpii Dinarici – în sud și sud- vest, sectorul cu cele mai mari altitudini – 2656 m, dr mai mult cu aspect de podiș înalt, muntos;

Clima: temperat – continentală; cantitatea de precipitații scade de la vest la est datorită barajului orografic al Munților Dinarici care împiedică pătrunderea maselor de aer maritim dinspre Marea Adriatică spre Depresiunea Panonică în est;
Apele: sunt colectate de Dunăre: Tisa, Drava, Morava, Timiș, Timok; la Porțile de Fier, pe Dunăre este lacul de acumulare construit împreună cu România;


Vegetația: păduri de foioase;
Populația:
- circa 7,5 mil.loc;
- spor natural negativ;
- alcătuită din sârbi, albanezi, români și maghiari (în Voivodina);
- densitatea populației are valori mai mari în jurul capitalei și în lungul Moravei;

Orașele: Blegrad (cu funcții industriale și comerciale dezvoltate; important nor de cominicație, port la Dunăre; cu aeroport internațional; cel mai mare centru bancar și cultural administrativ al țării ) , Novi Sad , Nis;

Economia: a înregistrat o puternică recesiune după 1990 și mari pierderi datorită bombardamentelor NATO din 1990;

- resursele naturale : variate, dar reduse cantitativ: cărbuni inferiori, cupru.
-  industria siderurgică, neferoasă, constructoare de mașini, chimică, petrochimică.
   Principalele regiuni industriale sunt Belgrad și Culoarul Moravei.
- agricultura: pomicultura (I loc în Europa și al II-lea pe Glob la prune), cereale (porumb), plante tehnice, creșterea porcinelor;
- transporturile: rețea feroviară și rutieră diversificată; după despreinderea de Muntenegru a pierdut ieșirea la Marea Adriatică;
- Turismul: dezvoltat; principalul centru turistic este Belgrad (Orașul Alb)

Legăturile dintre România și Serbia se realizează prin punctele de frontieră Stamora Moravița și Jimbolia – rutiere și feroviare;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu