duminică, 9 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Resursele Naturale


RESURSELE NATURALE

1.Resursele de subsol (resursele scoarței terestre):

   Unitatea de orogen hercinică:
- Munții Măcin : minereuri de cupru , roci de construcție – granit, calcare.

    Unitatea de orogen a Munților Carpați:

- Carpații Orientali :
   * minereuri de mangan (Depresiunea Vatra Dornei);
   * minereuri neferoase complexe de cupru,plumb,zinc ,aur, argint (Munții Gutâi);
   * minereuri de cupru (Munții Maramureș, Obcina Feredeu,Munții Hășmaș);
   * cărbuni inferiori – cărbunele brun (Depresiunea Comănești);
   * roci de construcții – granit și bazalt (pe valea Mureșului), basalt (Munții Perșani), anzitt (Munții Oaș-Gutâi, Munții Harghitei) , calcar (pe Valea Bicazului), caolin (Munții Rodnei,Munții Harghitei);
- Carpații Meridionali:
  * cărbuni superiori – huilă (Depresiunea Petroșani);
  * roci de construcții – mică (pe Valea Lotrului), calcar ( Depresiunea Petroșani, Depresiunea Hațeg).

- Carpații Occidentali :
   * minereuri de fier (Munții Poiana Ruscăi, Munții Aninei);
   * minereuri neferoase auro-argintifere (Munții Metaliferi);
   * minereuri de cupru (Munții Locvei);
   * bauxită (Munții Pădurea Craiului);
   * cărbuni superiori – huilă (Munții Aninei);
   * cărbuni inferiori – cărbunele brun (Depresiunea Brad);
   * roci de construcție – marmură (Munții Poiana Ruscă), granit și basalt (Munții Apuseni), anzit (Munții Apuseni).

     Depresiunea Colinară a Transilvaniei:
- Podișul Transilvaniei :
* gaz metan ( în domurile gazeifere din Câmpia Transilvaniei și Podișul Târnavelor ) ;
* roci de constucții
                        - Zona marginală :
                        * sare ( Ocna Sibiu , Ocna Dej , Praid , Sovata ) ;
                        * cărbuni inferiori – cărbunele brun ( Depresiunea Almaș ) ;
                        * roci de construcții .
Subcarpați :
- petrol ;
- gaze naturale ;
- cărbuni ( lignit ) ;
- sare ;
- roci de construcții .
Dealurile  de Vest :
- cărbuni ( Dealurile Oradei și Dealurile Silvaniei ) ;
- roci de construcții ;
Podișul Getic :
- cărbuni inferiori – lignit ( Bazinul Motru – Rovinari ) ;
- petrol ;
- gaze naturale ;
Podișul Moldovei
- gaze naturale ( Gaiceana , Glăvănești ) ;
- roci de construcții : nisipuri cuarțoase ( Miorcani , Hudesti ) , argilă ( Podisul Barladului )
Podișul Dobrogei :
- pirite cuprifere ( Altan Tepe ) ;
- roci de cosntrucții – calcare
Câmpia Română ( sectorul Arges-Olt , Câmpia Bărăganului ) :
- petrol ;
- gaze naturale ;
- roci de cosntrucții .
                                    Câmpia de Vest :
- petrol ;
- gaze naturale ;
- roci de construcții ;
Platforma continentală a Mării Negre :
- petrol ;
- gaze naturale ;

2. Resursele mediului terestru ( resursele de suprafață ) :

            - resursele de sol – terenurile arabile – dețin 2/3 din suprafața Agricolă a țării , 42% din totalul fondului funciar ; reprezintă principala resursă naturală a țării ;
            - pădurile – ocupă 27% din suprafața țării ( cel mai mare fond forestier în Carpații Orientali ) ;
            - pășunile și fânețele naturale – ocupă peste 30%;
            - resursele de apă – sunt relativ moderate comparativ cu cele ale statelor din vestul și nordul Europei ; au o repartiție neuniformă , predominând în regiunile montane și deluroase .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu