miercuri, 5 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Râurile interioareRâurile interioare


A.               Caracteristicile rețelei hidrografice
Rețeaua hidrografică a râurilor interioare are o formă radiară (asemănătoare spițelor unei
roți) și divergent (din centru spre exterior).
 Râurile interioare se pot grupa territorial astfel:
- grupa de vest , colectat de Tisa;
- grupa de sud, colectate direct de Dunăre;
- grupa de est , colectate de Siret și Prut;
- râurile dobrogene care se varsă în lagunele și limanele maritime.
Exceptând Dunărea , cele mai lungi segmente de rîuri sunt : Mureș , Prut , Olt , Siret , urmate de Ialomița , Someș , Argeș , Jiu , etc.
            Cele mai mari cantități de apă ( în afară de Dunăre ) sunt transportate , în ordine , de Siret , Olt , Mureș , Jiu , Prut , Argeș etc.

B.                Principalele artere hidrografice
Principalele artere hidrografice cu afluenții lor sunt prezentate în cele ce urmează .

Tisa este tantentă în nord ( 62 km ) și are afluenți din Depresiunea Maramureșului .

Someșul este format de unirea la Dej a Someșului Mare ( cu izvoare în Munții Rodnei ) cu Someșul Mic ( cu izvoare în Munții Apuseni ) , la care se adaugă afluenți mai mici .

Bazinul hidrografic al Crișurilor cuprinde Barcăul și cele trei Crișuri : Crișul Repede , Crișul Negru ( cu debitul cel mai mare ) și Crișul Alb .

Mureșul , cu izvoare în Munți Hășmașu Mare , străbate variate regiuni ( Depresiunea Giurgeului , Depresiunea Colinaraă a Transilvaniei , sudul Munților Apuseni , Dealurile de Vest și Câmpia de Vest ) , formează pe o mică porțiune granița cu Ungaria și se varsă în Tisa . Afluenții săi principali sunt : Arieș , Târnava ( formată din Târnava Mare și Târnava Mică ) , Sebeș , Strei ( cu afluentul său Râul Mare ) și alte râuri mai mici .

Bega , cu izvoare în Munții Poiana Ruscă , este canalizat în câmpie .

Timișul se varsă direct în Dunăre , în apropiere de Belgrad .

Între Timiș și Jiu se varsă direct în Dunăre râurile Caras , Nera și Cerna .

Jiul , cu izvoarele in Carpații Meridionali ( în Godeanu și în Parâng ) , străbate mai multe unități ( Depresiunea Petroșani , Depresiunea Târga , Jiu , Podișul Getic , Câmpia Română ) și primește ca afluenți principali pe Motru și Gilort .

Oltul izvorăște din Hașmașu Mare și , după un traseu complex ( Depresiunea Ciucului , Depresiunea Brașovului , Depresiunea Făgărașului , Defileul Turnu Roșu-Cozia , Subcarpați și Podișul Getic , Câmpia Română ) , se varsă în Dunăre aproape de Turnu Măgurele . Afluenții principali sunt Răul Negru , Bârsa , Cibin , Lotru , Topolog și Olteț . Pe Olt există aproape 30 de lacuri de acumulare .

Vedea ( cu Teleormanul ) adună apele dintre Olt și Argeș .

Argeșul are izvoare în Munții Făgăraș și , până la vărsarea în Dunăre , adună afluenți din zona mai înaltă și din câmpie . Principalul său afluent , Dambovița ( tot cu izvoare în Făgăraș ) are un curs complex , similar Argeșului .

Ialomița adună ape din zona montană și subcarpatică ( Prahova și Telejean ) , dar traversând Bărăganul își diminuează debitul până la Dunăre .

Siretul , cu cel mai mare debit dintre râurile interioare , adună apele din Carpații Orientali și Podișul Bârladului , străbătând succesiv , după intrarea în țară , Podișul Sucevei , Culoarul Siretului și Câmpia Siretului Inferior . Afluenții principali sunt : Suceava , Moldova , Bistrița ( denumită în cursul superior , până la Vatra Dornei , Bistrița Aurie ) , Trotuș , Buzâu , Bârlad .

Prutul are ca afluent pe Jijia ; la Stânca Costești există o amenajare hidrotehnică și hidroenergetică .

Dintre râurile din Dobrogea , cel mai lung este Casimcea ( care se varsă în limanul maritim Tasăul ) .

C.               Bazinele hidrografice

Râurile principale și afluenții lor , precum și alte râuri mai mici sunt organizate pe bazine
hidrografice ; acestea cuprind suprafețe de teren de unde își adună apele .


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu