marți, 4 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Dunărea


Dunărea


Dunărea are o importanță deosebită pentru țara noastră , sub diferite aspecte . Din lungimea totală a fluviului ( 2860 km ) , un segment semnificativ , de 1075 km ( reprezentând 38% ) este limitrof sau traversează teritoriul țării noastre . Este al doilea fluviu ca lungime și debit din Europa ( după Volga ) , dar cel mai important fluviu internațional al continentului ; străbate continentul de la vest ( Munții Pădurea Neagră ) la Est ( Marea Neagră ) , trece prin 10 țări ( Germania , Austria , Slovacia , Ungaria , Croația , Iugoslavia , România , Bulgaria , Republica Moldova – care este tangentă Dunării pe un segment foarte scurt , Ucraina ) și patru capitale ( Viena , Bratislava , Budapesta , Belgrad ) .
Dunărea adună aproape toată rețeaua hidrografică a țării noastre și are o succesiune de patru sectoare :
-  sectorul dintre Baziaș și Porțile de Fier ( Defileul Dunării ) ;
-  sectorul dintre Porțile de Fier și Călărași ( „Lunca” Dunării ) ;
-  sectorul dintre Călărași și Brăila ( „balțile” Dunării ) ;
-  sectorul situat în aval de Brăila până la vărsare în mare ( Dunărea „maritimă” ) .

1.                   Sectorul Baziaș – Porțile de Fier ( Defileul Dunării ) , înaintea construirii sistemului
hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier , cursul Dunării în regim natural avea o serie de caracteristici care s-au schimbat în forma sa actuală amenajată . Valea foarte îngustă , cu un adevărat “defileu” , imprimă apei o viteză foarte mare formându-se vârtejuri care făceau navigația dificilă .

2.                   Sectorul Porțile de Fier – Călărași este situat în sudul Câmpiei Române . Datorită
reliefului jos și a luncii largi , Dunărea are o lațime considerabilă .

3.                   Sectorul Călărași – Brăila ( “bălțile” Dunării ) este caracterizat de despărțirea  Dunării
în două brațe , care închid în interior incinte , inundabile în trecut .

4.                   Sectorul Brăila – Marea Neagră , denumit Dunărea Maritimă , permite , în aval de Brăila ,
intrarea navelor maritime . În apropiere de Tulcea , Dunărea se desparte în cele trei brațe : Chilia , Sulina și Sfântu Georghe , care conturează spațiul Deltei .

Există variații de nivel și debit ale Dunării , cele mai mari debite înregistrându-se în luna mai ( datorită alimentări din ploi și zăpezi ) , iar cele mai mici toamna și iarna . Cantitatea medie anuală de aluviuni transportate este de 60 milioane tone . Datorită deversării unor substanțe industrial poluante , mineralizarea Dunării a crescut ( față de cea naturală ) , iar fenomenele de îngheț s-au redus . Inundațiile produse în regim natural au fost diminuate prin lucrări de indiguiri și desecări din lunca și bălțile Dunării . Potențialul hidroenergetic al Dunării ( parte ce revine țării noastre ) reprezintă ¼ din totalul potențialului hidroenergetic al țarii .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu