marți, 11 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Populatia si Caracterisiticile ei GeodemograficePOPULAȚIA ȘI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE

   Mișcarea naturală a populației
 Din 1989 până în prezent evouția principalilor indicatori demografici este următoarea:
      - rata natalității a scăzut (de la 16%0 în 1989 la 10%0 în 2004), datorită reducerii permanente a ratei fertilității;
      - rata mortalității a crescut (de  la 10,6%0 în 1990 la 11,9%0  în 2004) pe fondul ponderii ridicate a populației îmbătrâne;
      - rata mortalității infantile a scăzut (de la 26,9%0 în 1989 la 16,8%0 în 2004) în condițiile unui standard de viață mai bun;
      - rata bilanțului a scăzut, înregistrând din anul 1992 valori negative (5,3%0 în 1989, – 0,2 %0  în 1992, - 1,9%0 în 2004), pe fondul scăderii natalității și creșterii mortalității.
 
  Mobilitatea teritorială a populației
- după anul 1960 s-a înregistrat un exod rural- urban, principalul centru de atracție a populației fiind Municipiului București, urmat de orașele-reședință ale județelor aflate într-un proces mai amplu de industrializare și urbanizare (Constanța, Brașov, Timiș, Hunedoara, Iași, etc.);
- după anul 1989 s-a înregistrat fenomenul e migrație de reîntoarcere datorită diminuării puterii de absorbție a populației în orașele mici și mijlocii ca urmare a regresului economic, scăderii numărului de locuri de muncă, crșterii cotului vieții, obținerii titlurilor de proprietate asupra pământului;
- în ultimii ani, datorită unor cauze economice, s-a accentuat migrația externă, multi români emigrând spre țări ale Europei de Vest și de Sud, spre SUA, Canada, Australia.


   Repartiția geografică și densitatea populației
- repartiția populației în teritoriu este neuniformă:
- cea mai mare parte a populației ( circa 95% ) traiește la altitudini reduse , sub 600 de metri ;
- asezările permanente urcă în munți până la 1600 de metri ( M-ții Apuseni , satele Tomnatee și Petroasa ) , dar locuințe sezoniere apar și la 2000-2100 de metri ( stâne , sălașe , odăi ) ;
- densitatea medie a populației este de circa 90,9 loc/km2 ( în 2004) ; prezintă variații la nivel regional ;
- cele mai mari ( peste 100loc/km2 ) se înregistrează în partea centrală a Câmpiei Romane ( peste 200 loc/km2) , Pod.Sucevei , Culoarul Siretului , Câmpia de Vest ;
- cele mai mici valori se înregistrează în munți și în Delta Dunării : în munți 20-25 loc/km2 și chiar sub 25 loc/km2 în munții înalți iar în Delta Dunării sub 25loc/km2;
- pe cea mai mare parte a teritoriului țării densitatea variază între 50-100 loc/km2 ;
- densități de peste 1000 loc/km2 apar , strict local , în spațiile administrative ale marilor orașe , fiind generate de numărul mare al populației raportat la un spațiu administrativ redus ;
- la nivel de județe cele mai mari densități sunt în Prahova ( 176 loc/km2) , Iași , Galați iar cele mai mici în Tulcea , Caraș Severin , Harghita .


   Structuri demografice
   1)      Structura pe grupe de vârstă și sexe – este reprezentată grafic prin piramida vârstelor ;
- forma piramidei grupelor de vârsta arată scădearea ratei natalității , respectiv declinul puternic al populației tinere ( 16% în 2005 ) și creșterea populației vârstnice ( 14% în 2005 ) ;
- la nivel de sexe se înregistreaza o foarte ușoară pondere a populației feminine
            2)   Structura etnică – conform recensământului din 2002 , populația țării este compusă majoritar din români ( 89,5%) , ceea ce ii conferă statutul de stat unitar ; dintre minorități : magiari ( 6,6% mai ales în Transilvania ) , rromi ( 2.5% ) , germane ( 0,3% , din care sași în sudul Transilvaniei și svabi în Banat ) , ucrainieni – ruteni ( 0,3% ) , ruși – lipoveni ( 0,2% ) , turci ( 0,2% ) , tătari ( 0,1% ) , s.a.
            3)   Structura confesională – majoritatea populației este de religie ortodoxă ( 86,8% ) , la care se adaugă alte culte : romani – catolici ( 4,7% ) , greco – catolici ( 0,9% ) , reformați (3,2%) , penticostali ( 1,5% ) , baptiști ( 0,6% ) .
            4)   Structura ocupațională 31,58% populației ocupată în agricultură , 25,95% în industrie 10,29% in comerț .
            5)  Structura pe medii – 52,7% populație urbană și respectiv 47,3% populație rurală ( 2002 ) .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu