miercuri, 12 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Activitati EconomiceActivităţi Economice


            Agricultura
-          Poziţia geografică şi relieful variat sunt factori de vază care determină existenţa unui fond funciar bun , cu o pondere ridicată a terenurilor arabile , a fondului forestier , a ternurilor cu păşuni şi fâneţe naturale ;
-          Relieful , condiţiile climatice şi solurile sunt favorabile dezvoltării culturilor agricole ;
-          Anterior anului 1990 se practică o agricultură de tip socialist , caracterizată prin extinderea amplă a exploataţiilor , prin mecanizare , chimizare ; era reprezentată de proprietatea colectivă şi de stat asupra pământului şi mijloacelor de producţie ; era planificată la nivel central , fără o diferenţiere între cerere şi ofertă ;
-          - după 1990 specificul îl reprezintă agricultura de piaţă , înregistrându-se probleme referitoare la fărâmiţarea puternică a proprietăţilor , ca urmare a retrocedării terenurilor şi dificultatea asocierii în exploataţii agricole mari , judicious organizate , subutilizare sistemelor de irigaţii .

Cultura Plantelor
             Cereale :

-          Grâul – se cultivă în terenurile joase sub 400 m , unde  predomina solurile cernoziomice , dar şi în unele depresiuni intramontane : Câmpia Româna , Câmpia de Vest , Podişul Dobrogei , Câmpia Moldovei , Câmpia Transilvaniei , dar şi în depresiunile Giurgeu , Ciuc , Braşov , Maramureş , Haţeg . etc.
-          Porumbul – se cultivă pe suprafeţe mai mari decât grâul în câmpie , pe văile râurilor , în regiunile de deal şi podiş : Pod. Getic , Câmpia Romana , Câmpia de Vest , Pod. Moldovei , Pod. Transilvaniei , Pod. Dobrogei , Dealurile de Vest , Lunca Dunării .

Plante Tehnice :


-          Floarea soarelui – se cultivă mai ales în sudul şi estul ţării : Câmpia Romana , Podişul Dobrogei , Pordisul Moldovei ;
-          Soia – se cultivă în Câmpia Romana , Câmpia de Vest ;
-          Uleiurile vegetale – Bucureşti , Constantă , Iaşi , Slobozia , Galaţi , Craiova , Oradea , etc.
-          Sfecla de zahăr – în Câmpia Romana , Valea Şiretului , Câmpia de Vest , Podişul Moldovei , Dobrogea , Depresiunea Braşov ;
-          Cânepă – se cultivă în Câmpia de Vest , Podişul Somesan ;
-          Inul pentru fibre – se cultivă în Podişul Sucevei , Podişul Tarnavelor , Depresiunea Ciuc , Depresiunea Giurgeu , Depresiunea Braşov , Valea Şiretului ;
Cultura cartofului
-          Se cultivă în zonele mai reci , inclusive în depresiunile intramontane : Podişul Sucevei , jumătatea de nord a văii Şiretului , Depresiunea Giurgeu , Ciuc , Braşov ;

Cultura legumelor şi leguminoaselor pentru boabe

-          Legumele – se cultivă în luncile râurilor şi în zonele periurbane ;
-          Leguminoasele pentru boabe – au vechi tradiţii în Câmpia Romana , Câmpia de Vest , Dobrogea Centrală şic ea de Sud ;

Pomicultura 

-          Dintre speciile de pomi fructiferi predomina prunul , şi mărul  , plntatiile pomicole sunt situate mai ales în regiunile deluroase , mai importante fiind în Subcarpati , Depresiunea Colinară a Transilvaniei , Banat Dobrogea .


Viticultura :

-          Viţa de vie necesită lumina şi căldura , cultivându-se astfel în regiunile deluroase , pe versanţii cu expunere sudică ; se mai cultiva şi în câmpie dar numai pe solurile nisipoase . Podgorii importante se găsesc în : Panciu , Odobeşti , Cotnari , Huşi , Iaşi , Murfatlar etc.

Creşterea Animalelor 

      Baza furajera – este reprezentată de păşuni şi fâneţe naturale , culture de plante furajere, plante perene , plante anuale .
      Bovinele – răspândite mai ales în zonele înalte ( există păşuni , fâneţe ) : Nordul Moldovei , Maramureş , nordul şi estul Transilvaniei , În număr mare în judeţele Suceava , Mramures , Neamţ .
      Porcinele – se cresc mai ales în zonele de câmpie şi dealuri joase producătoare de porumb şi mai puţin în zonele montane şi de dealuri înalte unde se cultivă cartofi  , effective mari sunt în Banat , estul Câmpiei Romane , Transilvania .
      Ovinele şi caprinele – se cresc mai ales în zonele joase ( Dobrogea , estul şi sudul Câmpiei Romane , Câmpia de Vest , estul Moldovei ) şi în zonele montane de tradiţie ( sudul Transilvaniei , Depresiunea Braşov ) .
Cabalinele – crescători : Ruşeţu ( Brăila ) , Sâmbătă de Jos ( Făgăraş ) , Mangalia .
Creşterea păsărilor ( aviculture ) – se cresc în marile oraşe Crevedia ( Dâmboviţa ) , Titu ( lângă Bucureşti ) , Iaşi , Suceava , Salonta , Bacău .
Creşterea albinelor ( apicultura ) – mai răspândită în Câmpia Romana , Dobrogea , Podişul Moldovei , Delta Dunării .
Creşterea viermilor de mătase ( sericicultura ) – legată de cultura duzilor , răspândită în Banat , Oltenia .

Industria

Industria extractivă 

-          Cărbunii se exploatează în Depresiunea Pietroşani , Munţii Bnatului , Podişul Getic , Subcarpatii Getici , Subcarpatii Curburii , Depresiunea Comăneşti ;
-          Petrolul se exploatează în Podişul Getic , Subcarpati , Câmpia Romana , Câmpia de Vest , Platforma continental a Mării Negre ;
-          Gazelle naturale se exploatează din Podişul Transilvaniei şi din regiunile petrolifere ;
-          Minereurile de fier se exploatează din Munţii Poiana Rusca , Munţii Banatului ;
-          Minereurile neferoase se exploatează din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali , Munţii Apuseni , Munţii Banatului ;

Industria enrgiei electrice

-          Termocentrale : Turceni , Mintilia , Işalniţa , Rogojelu etc.
-          Hidrocentrale : Porţile de Fier I şi ÎI pe Dunăre , Lotru – Ciunget pe Lotru , Vidraru pe Argeş , Stejaru pe Bistriţa , Stanca-Costesti pe Prut etc.
-          Atomocentrale : Cernavoda

Industria siderurgică ( metalurgia feroasă ) 

-          Materii prime de baza : minereurile de fier , mangan , vanadium , crom şi ajutătoare mai ales cocsul metalurgic ;
-          Produse : fonta , oţel , din care se obţin produse laminate ( table , ţevi , bare , sârmă ) şi produse turnate ;
-          - cocserii la : Hunedoara , Reşita , Galaţi ;
-          Combinate siderurgice : Galaţi , Hunedoara , Reşita ;
-          Centre siderurgice : Vlăhiţa ( Harghita ) , Oţelu Roşu ( Bistra) , Nădrag , Călan ;

Industria metalurgiei neferoase 

-          Centre de prelucrare ;
-          Combinat de curpru la Roşia Poieni ( Munţii Metaliferi ) ;
-          Cuprul , plumbul , zincul , aurul şi argintul se prelucrează la Baia Mare ( Maramureş ) şi Zlatina ;
-          Bauxita se prelucrează la Oradea , Tulcea ;Industria construcţiilor de maşini
 
-          Industria de utilaj energetic – Bucureşti , Reşita ;
-          Industria de utilaj petrolier – Ploieşti , Târgovişte , Braşov , Bucureşti ;
-          Industria de utilaj minier – Baia Mare , Satu Mare , Petroşani ;
-          Maşini şi echipamente tehnologice – Reşita , Drobeta Turnu Severin , Cluj-Napoca , Bucureşti , Bârlad , Braşov , Ploieşti ;
-          Industria mijloacelor de transport : Reşita , Arad , Bucureşti , Craiova , Piteşti
-          Maşini şi utilaje pentru uz casnic – Bucresti , Media , Ploieşti , Satu Mare , Cugir , Găeşti , Cluj-Napoca

Industria chimică 

-          Materii prime : petrol , gaze natural , sare , cărbuni , lemn , stuf , paie etc.

Subramuri şi centre :
 
-          Industria petrochimică : materii prime ( petrol , gaze natural , gaze de rafinărie ) se practică Brzi , Borzesti , Midia-Navodari , Piteşti , Bucureşti ;
-          Industria produselor clorosodice : material prima este sarea , se practică la Râmnicu Vâlcea , Govora , Borzesti ;
-          Industria acidului sulfuric : Valea Călugăreasca , Baia Mare , Zlatna ;
-          Industria îngrăşămintelor chimice : Năvodari , Turnu Măgurele , Turda , Râmnicu Vâlcea ;
-          Industria de medicamente – Iaşi , Bucureşti , Cluj-Napoca , Timişoara , Târgu Mureş ;
-          Industria produselor cosmetic  : Bucureşti , Cluj-Napoca , Braşov etc.

Industria de prelucrare a lemnului
 
-          Principală zona forestieră a ţării o constituie munţii (  mai ales Carpaţii Orientali ) , dar şi dealurile , Subcarpatii ;
-          Prelucrarea primară a lemnului şi obţinerea cherestelei se realizează în unităţi situate , de regulă , în regiunile montane ;
-          Fabrici de mobilă se afla în : Bucureşti , Constanţa , Piteşti , Sighişoara , Râmnicu Vâlcea , Iaşi , Bacău etc.

Industria materialelor de construcţii
 
-          Materia primă o constituie rocile de construcţie şi se realizează în Medgidia , Turda , Bicaz , Câmpulung , Comarnic etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu