joi, 20 martie 2014

Bacalaureat 2014 - EuropaEUROPA


Spaţiul european


Suprafaţa: 10,17 km2 – penultimul continent ca suprafaţă;
Populaţia : peste 700 mil.loc. – locul 3 la nivelul continentelor;
Poziţia geografică, limitele şi ţărmurile Europei :
-  situată în întregime în Emisfera Nordică, Europa se desfăşoară  latitudinal pe circa 4000 km (aproximativ 350) şi longitudinal pe 6000 km (aproximativ 770);
-  formează cu Asia o singură masă continental (ambele aparţinând aceleeaşi plăci tectonice, denumită placa Euroasiatică) ; limita dintre Europa şi Asia este format din aliniamentul Munţii Ural – fluvial Ural – Marea Caspică şi Munţii Caucaz;
      Poate fi împărţită în Europa continental (la est) şi Europa peninsulară (la vest) de o linie imaginară trasată între Marea Baltică şi Marea Neagră;
         Este încadrată de Oceanul Arctic la nord, Marea Neagră şi Marea Mediterană la sud, Oceanul Atlanic la vest, Munţii Ural la est, Munţii Caucaz la SE;


Punctele extreme sunt:
Nord: Capul Nord  la 710 08` lat.N ;
Sud: Capul Marroqui la 360 lat.N;
Vest : Capul Roca la 9034`  long.V;
Est: Munţii Ural la 67030`  long.E;

Extremităţile insulare:
Nord:  Arhipelagul Franz Josef (81049`            lat.N);
Sud: Insula Creta (34055` lat.N);
Vest: Insula Islanda (24032` long.V)

Mările aferente, care înconjoară Europa sunt:
-          Nord: M.Barents, M.Albă, M.Baltică, M.Norvegiei,M.Nordului, M.Mânecii;
      -     Sud: M.Mediterană (cu M.Lingurică, M.Tireniană, M.Adriatică, M.Ionică, M.Egee),
M.Neagră cu M.Azov, M.Marmura (situată între M.Neagră şi M.Mediterană);

Prezintă ţărmuri crestate şi variate genetic:
Peninsule: Scandinavia, Iutlanda,Italia,Balcanică, Bretagne (Franţa), Kola (în nord, Rusia), Pelopones (Grecia) ,Crimeea (Ucraina);
Insule: Islanda, Arhipelagul Britanic cu insulele Marea Britanie , Irlanda , Hebride , Arhipelagul Azore în Oceanul Atlantic ( Portugalia ) , Arhipelagul Madeira în Oceanul Atlantic ( Portugalia ) , Arhipelagul Canare în Oceanul Atlantic în largul ţărmului Africii , cu principal insula Tenerife ( Spania ) , Sardinia ( Italia ) , Sicilia ( Italia ) ;Golfuri : Biscaya ( Oceanul Atlantic ) , Botnic , Finic , Riga ( toate la Marea Baltica ) , Lion , Genova ( ambele la Marea Mediterană ) , Odessa ( la Marea Neagră ) ;
Stramptori : Calais ( între continent şi insulele britanice ) , Gibraltar ( între Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic ) , Bosfor şi Dardanele ( fac legătura între Marea Neagră şi Marea Mediterană ) ;Tipuri de ţărmuri :

a)      Ţărmuri înalte :
-          cu fiorduri – sunt specifice regiunilor litorale înalte care au fost modelate de gheţari .
Fiordurile sunt vechi vai glaciare invadate de apele mării şi au aspectul unor golfuri înguste cu pereţii înalţi şi abrupţi . Cele mai cunoscute sunt fiordurile norvegiene din vestul Peninsulei Scandinavia .
-          cu riass – s-au format în regiunile de munţii vechi sau podişuri uşor înălţate . Se
caracterizează prin golfuri ramificate care pătrund adânc în uscat , pe cursul văilor . Se regăsesc în nord-vestul Spaniei , Peninsula Bretagne .
-          cu canala sau de tip dalmatin – se dezvoltă în regiunile unde zonele deluroase sau
muntoase au structura cutata , cutele fiind orintate paralel cu ţărmul .

b)     Ţărmuri joase :
-          cu lagune – este caracteristc pentru câmpiile litorale joase . Lagunele sunt lacuri
provenite din vechi golfuri închise/barate parţial sau total de coordonare de nisip .
-          cu limane – se formează prin bararea gurilor de vărsare ale apelor curgătoare care desau
în mări . Elocvent este pentru acest tip ţărmul Mării Negre , aparţinând României şi Ucrainei ;
-          cu delta – se dezvolta la gurile de vărsare ale unor fluvii unde platforma litorală este
extinsă .Cunoscute sunt deltele fluviilor Volga , Dunăre , Rhon , Rin , Tibru etc.
-          cu estuare – este prezent de-o parte şi de alta a gurilor de vărsare larg deschise ale
fluviilor , în zone cu maree puternice . Cunoscute sunt estuarele fluviilor Tamisa , Sena , Elba .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu