sâmbătă, 22 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Elementele climaticeElementele climaticea)                  Regimul termic : desfășurarea pe circa 460 latitudine determină o diversificare a temperaturilor:

-          Temperature medie anuală scade din SV spre NE : 180C în sud , 00C în nordul Scandinaviei, la – 40 C în NE Europei; 
-          Temperatura medie a iernii (luna ianuarie) scade pe direcția SV – NE : peste 100C în sud (Baleare, Creta, Sicilia) și pe alocuri în SV, în Pen. Iberică și – 200 C în insulele Franz Josef; izoterma de 00C trece prin sudul Islandei, se aprpie de Capul Nord, merge parallel cu țărmul Norvegiei, până în Pen.Iutlanda, și spre Europa de SE, până în M.Caucaz; 
-          Temperatura medie a verii (luna iulie) scade din sud spre nord: în sud peste 250C (Pen.Iberică, arhipelagul grecesc), în nord sub 150C (aceată izotermă trece prin mijlocul arhipelagului britanic, urcă la altitudinea de 600 în apropiere de Oslo și până la 650 altitudine în apropiere de Oslorâ și până la 650 latitudine în apropiere de Arhanghelsk).b)                 Regimul precipitațiilor: în general, datorită deschiderii spre Oceanul Atlantic, se înregistrează cantități medii anuale de precipitații suficiente pentru dezvoltare vegetației:
-          cantitatea medie anuală de precipitații scade de la vest la est și crește cu altitudinea; 
-          predomină valorile medii cuprinse între 500 și 1000 mm/an; cantități mai reduse , între 300-500 mm/an cad la nord de Marea Caspică și Marea Negră și în nordul Peninsulei Scandinave; cantități mai ridicate, între 1000 – 1200 mm/a, cad pe versanții cu expunere vestică, spre Oceanul Atlantic și pe culmi montane înalte; 
-          cele mai reduse cantități (sub 250 mm/an) se înregistrează doar în nordul Mării Caspice cantitatea medie anuală de precipitații variază și temporal: în vest cad tot timpul anului, în centru și est mai ales vara, în sud mai mult iarna. 

 
c)                  Regimul eolian (vânturile): 
-     la latitudinea Europei predomină vânturile de vest; se mai adaugă:
-     Crivățul – vânt din est și nord- est, uscat , rece și violent iarna când viscolește -           
                  zăpada, cald vara;
-    Austrul – vânt uscat, bate mai ales vara; coborând de pe pantele Munților Dinarici și    
     Balcanici capătă un character de foehn;
-    Bora – coboară spre țărmurile relative calde ale Mării Adriatice dinspre Alpii
     Dinarici;
-    Mistralul – bate iarna și primăvara dinspre Masivul Central Francez spre Marea
     Mediterană;
-    Föehn – ul – vânt neperiodic, cald și uscat, care se formează când o masă de aer  
umedă escaladează un lanț montan, determinând condensarea unei părți din vaporii de   
apă, creșteri de temperatură și apariția mai timpurie a primăverii.
-    Brizele marine – se simt în lungul zonelor litorale pătrunzând în interiorul uscatului
     până la maxim 30 – 40 km; generează topoclimate specific de litoral.REGIONAREA CLIMATICĂ
            În Europa se identifică următoarele tipuri de climat:

Climat mediteranean :
-  localizat în Europa de Sud, în jurul Mării Mediterane;
-  cu veri calde și secetoase și ierni blânde și ploioase;
- generat de apropierea de Marea Mediterană și de barierele montane nordice cu orientare general vest – est care împiedică influențele oceanice din vest și cele continentale dinspre est;
- se caracterizează prin temepraturi medii anuale înte 140-180 C; precipitații medii anuale de 600 – 900 mm ; număr mai mare de zile însorite decât  în restul continentului; bat Mistralul pe valea Rhonului, Bora în Dalmația, Sirocco în sudul Spaniei, Italiei și Siciliei (var bate dinspre nordul Africii – vânt fierbinte).


Climat temperat oceanic:
- localizat pe țărmul vestic al Europei, între 400 și 700 lat. N, din Portugalia (la nord de flueviul Duero) până în Norvegia; pătrunde adânc în interiorul uscatului, cu excepția unei părți din Pen.Iberică și Pen.Scandinavă unde sunt bariere montane locale;  
- cu nuanțări climatice generate de prezența Curentului Golfului în nord și de desfășurarea lanțurilor montane (temperaturile scad de la sud la nord); 
-  cu veri răcoroase și ierni blânde (amplitudinea termică anuală este redusă);
- se caracterizează prin: temperature medii anuale între 80C și 160C (la Lisabona și respectiv în nordul insulelor baleare); temperature medie a verii între 150C – 220C ;
temperatura medie a iernii între -10C și 80C; precipitațiile medii anuale variază între 1000 și 2000 mm și chiar peste 2000 mm local; în regiunile montane cu expunere spre masele de aer oceanice pot ajunge la 3000 mm/an (versanții vestici ai M.Pirinei); ninsorile sunt rare; domină vânturile de vest, umede care explică precipitațiile ridicate, nebulozitatea ridicată mare parte din an, umiditatea ridicată.

Climat temperat continental :

- este localizat între 400 și 600 lat. N, în interiorul continentului;
- cu amplitudini termice mari de la vară la iarnă, datorate depărtării de Oceanul Atlanic și Mare Mediterană, amplei dezvoltări a masei continetale, influențelor arctice mai pronunțate în nrod ;
-  cu veri calde și ierni geroase (continentalism climatic);
-  caracterizat prin : temperature medii ale iernii între 00C în sud și – 150C în nord; temperature medii ale verii între 210 – 220C în sud și 160 – 180 C în nord; precipitații reduse care scad de la vest la est (800 mm/an în vest – 500 mm/an în est), cad mai ales vara , sub formă de averse; scade influența maselor de aer vestice, prdominând vânturile de est (datorită amplei dezvoltări a maselor continentale).

În zona de climat de tranziție, aflată la trecerea din Europa continental spre Europa peninsulară (aproximativ din estul Franței până în România) se producperturbări climatice prin slăbirea treptată spre est a circulației maselor vestice și îmbinarea cu mase de aer polar, mase de aer tropical.

La nord de Marea Neagră și până la Marea Caspică este specific un climat semiarid.

Climat subpolar:
- localizat la latitudini mai mare de Cercul Polar , în nordul Islandei, Scandinavei, Rusiei;
- cu veri scurte și ierni lungi (circa 9 luni, cu zile scurte și nopți lungi);
- se caracterizează prin: temperature medii anuale între 00C și – 40C; temepraturi medii ale iernii între – 180C și – 200 C ; precipitații reduse, aproximativ 200 mm/an ; bat vânturile de nord, reci , uscate .

Climat cu nuanțe polare : în insulele Svalbard și Franz Josef;
Climatul masivelor montane : la baza masivelor montane sunt caracteristici climatice specific localizării geografice și începând de la 800 m apare etajarea climatic.În general, în munții din sudul și central continentului temperature medie anuală este de 00C.Se înregistrează la circa 3000 m altitudine; precipitațiile cresc în general cu altitudinea, exceptând partea nordică udne la 500 m se înregistrează 1000 – 1500 mm/an.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu