sâmbătă, 22 februarie 2014

Bacalaureat 2014 - Podișul Mehedinți    Podișul Mehedinți


        
            Limite:
           N – Munții Mehedinți
           E – Motru
           V – Dunărea
           S – Podișul Getic (este despărțit prin Depresiunea Severinului și Dealurile Coșustei) 


           Caracteristici generale:
    
              Ø  Este considerată ca fiind cea mai mică unitate de podiș din țara noastră , ocupând  aproximativ 0,33% din suprafața României.
              Ø  Posedă o serie de aspecte originale, astfel că se aseamănă cu munții prin geneză , structură, petrografie sau tipuri de relief.
              Ø  S-a format ca o unitate de omogen , geneza fiind legată de cea a Munților Mehedinți;

§  Petrografia: roci dure: șisturi cristaline, calcare ;
§  Altitudinea medie între 500-600 m ;
§  Relieful :
          - culmi deluroase cu aspecte montane (alcătuite din șisturi cristaline și din platouri depresionare cu relief carstic;
          forme carstice de suprafață : câmpuri de lapiezuri, doline, sohodoluri: izbucuri, poduri naturale;
          - forme carstice subterane (văi subterane, peșteri)

              La contactul Podișului Mehedinți cu Dunărea există un sector mai îngust al fluviului, denumit Porțile de Fier, unde au fost construite hidrocentrala și sistemul de navigație cu același nume.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu