duminică, 23 februarie 2014

Bacalaureat 2014 - Podișul GeticPodișul Getic (Piemontul Getic)
      
A.Limite și caracteristici generale
               Podișul Getic este situat în partea central- sudică a țării, în continuarea spre sud a Carpaților Getici .


        Limite:
          N    – Subcarpații Getici
          NV – Podișul Mehedinți
          E    – Dâmbovița
          V   – Dunărea
          S    – Câmpia Română

         Caracteristici generale:
      
            Geneza: se prezintă ca fiind o unitate tipică de piemont, ce s-a format prin depunerea de sedimente în regim fluvio-lacustru în Depresiunea Getică existentă la poalele munților, rezultând un întins piemont, respectiv Piemontul Getic; Ulterior , partea de nord a înregistrat o tectonizare și o îndepărtare a cuverturii piemontane, rezultând așadar Subcarpații Getici.Cealaltă parte a regiunii a suportat doar o îndepărtare a cuverturii de pietriș, rămânând un platou vast, Podișul Getic de astăzi.

          Petrografia: roci sedimentare friabile recente precum pietrișuri,argile, nisipuri,marne dispuse în structuri înclinate de la nord la sud;
          Altitudinile: în nord altitudinile de 600-700 m, scad spre sud ajungând în sud la 200-300 m
          Relieful: format din interfluvii deluroase netede sau ușor rotunjite care se lățesc spre sud. Aceste culmi sunt separate de văi largi, cu lunci și terase dispuse în evantai;
          Tipuri de relief:
-  relief structurat cu cueste în nord;
-  alunecări de teren și eroziune torențială (datorită substratului argilo-marnos).


         B. Subdiviziunile Podișului Getic

§  Platforma Jiului
§  Platforma Oltețului
§  Platforma Cotmeana
§  Platforma Argeșului
§  Platforma Cândești

Suprafața Podișului Getic este intersectată de văi adânci (Jiu, Olt, Argeș și afluenții acestora) și este fragmentată în mai multe sectoare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu