vineri, 21 februarie 2014

Bacalaureat 2014 Podișul DobrogeiII.                  Podișul Dobrogei

        A.Limite și caracteristici generale


       Situat în partea de sud-est a țării, între Dunăre și Marea Neagră, Podișul Dobrogei reprezintă cea mai tipică regiune de podiș din țara noastră.
        
           Limite:
          N – lunca și Delta Dunării
          V – Lunca și Delta Dunării
          E – Marea Neagră
          S – granița cu Bulgaria
    


         Caracteristici generale: 
           Se prezintă ca fiind singura unitate extracarpatică cu cele mai vechi structuri geologice la zi.


§  Petrografia:
- în Masivul Dobrogei de Nord se găsesc șisturile verzi (Podișul Casimcei), granite și bazalte (Munții Măcin), calcare;
- în Podișul Dobrogei de Sud , pe un fundament de calcare și gresii prezintă o pătură de loess, cu grosimi pe locuri de peste 40 m;

§  Altitudinea : în general redusă, maxima de 467 m – în Munții Măcin, Vf.Greci/Țuțuiatu.

§ Relieful: în general este format din podișuri joase , sub 300 m, fragmentate de văi largi, ale  căror cursuri seacă vara.În partea de N-V apar dealuri și câmpii.


§  Tipuri de relief :
- relief pe loess și depozite de loessoide (cu hrube și pâlnii de sufoziune);
- relief pe calcare (peștera Gura Dobrogei);
- relief ruiniform (asemănător munților – M.Măcin);
- relief litoral, în estul Podișului Dobrogei – rezultatul abraziunii și acumulărilor marine. Se găsesc două tipuri de țărm:
          * Țărm jos, până la Capul Midia (cu lagune și limane) ;
      * Țărm înalt, între Capul Midia și Vama Veche, cu faleze întrerupte de limanuri marine.


           
         B. Subdiviziunile Podișului Dobrogei
      
   Ø  Masivul Dobrogei de Nord
     
Cuprins între Lunca și Delta Dunării, Marea Neagră la est, Podișul Dobrogei la sud, Masivul Dobrogei de Nord cuprinde partea de nord a Dobrogei.

           Cuprinde:
-  Munții Măcin, formați din roci dure cu altitudinea maximă de 467 m.Bine definiți de falii de regiunile mai joase din jur este format din granite, bazalte, șisturi cristaline;                                           - Culmea Pricopan și Culmea Niculițel, despărțite de râul Taița.
- Depresiunea Nalbant – la sud de Dealurile Tulcei
- Dealurile Tulcei – situate în rest au altitudini de peste 200 m ce înaintează ca o peninsulă spre mare, printre Delta și Lacul Razim
- Podișul Babadag – reprezintă un platou neted cu altitudini sub 400 m, dezvoltat pe calcare, cu formațiuni carstice;
- Podișul Casimcei/Dobrogea Centrală – platou văluit cu altitudini de 300 – 1000 m.Este alcătuit din șisturi verzi precambriene acoperite de calcare; prezintă un relief carstic și  un relief de cueste .


  Ø  Masivul Dobrogei de Sud/Podișul Dobrogei de sud

Are înălțimi mai mici de 200 m și o porțiune mai joasă, în lungul căruia s-a construit Canalul Dunăre-Marea Neagră. La est, Podișul Dobrogei de Sud se continuă printr-o zonă înaltă, situată în apropierea litoralului.Această zonă litorală cuprinde un relief specific – relieful litoral cu faleză și plajă.

Podișul Dobrogei de Sud este străbătut de văi paralele de la sud-est spre nord-vest, iar la Dunăre se varsă prin lacuri.Aceste văi, pe alocuri foarte adânci sunt lipsite de apă.Ele au fost însă cursuri care au avut apă într-o perioadă în care precipitațiile erau mult mai bogate.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu