luni, 24 februarie 2014

Bacalaureat 2014 - Dealurile de Vest


Dealurile de Vest
            Situate în prelungirea Carpaților Occidentali, Dealurile de Vest formează o bordură deluroasă a acestora ce face trecerea spre Câmpia de Vest.
A.    Limite și caracteristici generale:          Limite:
        N - Carpații Meridionali
        E - Dâmbovița
       V - Motru
       S - Podișul Getic

           Caracteristici generale:

          Geneza : Sunt formate din depuneri ale râurilor în aceeași mare (Marea Panonică) și au fost inițial suprafețe joase, asemănătoare câmpiilor.Au apărut ca treaptă de relief înaintea Câmpiei de Vest.Datorită legăturilor strânse, Dealurile de Vest pot fi considerate o treaptă mai înaltă a câmpiei.


§ Singurele dealuri extracarpatice au caracter piemontan, asemănătoare cu Podișul Getic.


           Petrografia: roci sedimentare recente : nisipuri, pietrișuri și pe alocuri șisturi cristaline și roci eruptive;
          Relieful: format din dealuri fragmentate , întrerupte de pătrunderile câmpiei până spre munți;

*        Dealurile au aspectul unui plan ușor înclinat (dinspre zona muntoasă spre câmpie), altitudini reduse (200-400 m) față de alte regiuni deluroase și sunt formate din roci moi, slab înclinate.
*   Spre contactul cu zona montană bordura deluroasă nu este continuă,iar lățimea lor este variabilă.Delurile de Vest sunt întrerupte în mai multe locuri de apariția unor roci mai dure care străbat până la suprafață straturile sedimentare.
*       Dintre unitățile extracarpatice, Dealurile de Vest au cele mai multe asemănări (formă, aspect, altitudini, înclinare ușoară a stratelor de câmpie) cu Podișul Getic, având ca și acesta un caracter „piemontan”.
*       În Câmpia de Vest și la contactul dintre Dealurile de Vest și Carpații Occidentali există acumulări subterane de ape termale.


B.    Subdiviziunile Dealurilor de Vest

       1)        Dealurile Silvaniei și Crasnei
Situate între Someș și Barcău , Dealurile Silvaniei și Crasnei reprezintă diviziunea cea mai înaltă și mai extinsă.


      2)       Dealurile Banatului – se regăsesc la marginea vestică a munților Semenic, Aninei, Dognecei și Poiana Ruscă. Sunt întrerupte de pătrunderea Câmpiei Lugojului spre munți, sub forma unui golf. Ca și subdiviziuni se regăsesc : Dealurile Lipovei (între Mureș și Bega, cu altitudini de peste 300 m) , Dealurile Buziașului (cu șistuti cristaline și roci eruptive) , Dealurile Tirolului, Dealurile Oraviței.


      3)       Dealurile Crișene – între Mureș și Barcău .Acestea dispar în dreptul Munților Zarand care vin în contact cu Câmpia Aradului printr-un abrupt corespunzător unei rupturi tectonice.

Subdiviziuni :
  • Dealurile Oradei
  • Dealurile Ghepiș
  • Piemontul Codrului (la poalele Munților Codru moma)       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu