marți, 25 februarie 2014

Bacalaureat 2014 - Câmpia de VestCâmpia de Vest (Câmpia Banato – Someșană)

        Se află situată în partea de vest a țării în continuarea celor două unități majore de relief : Carpații Occidentali și Dealurile de Vest.Aceasta face parte dintr-o zonă depresionară, cu un relief de câmpie, denumită Câmpia Panonică 
 Câmpia de Vest este denumită uneori și Câmpia Banato – Crișană (sau Câmpia Banatului și a Crișanei după denumirea principalelor regiuni istorice unde se află situată).


  
            A.Limite și caracteristici generale
     
Limite:
       N – râul Tur, Munții Oaș și Gutâi
       S – Dunărea
       E – Dealurile de Vest, Carpații Occidentali
       V – granița cu Ungaria și Serbia


 Caracteristici generale:
 Geneza : Câmpia de Vest s-a format prin umplerea unei mări (Marea Panonică) cu sedimente aduse de râurile ce coboară din unitățile de relief mai înalte situate spre est.

§                        #      Se desfășoară pe direcția nord – sud, ca o fâșie îngustă de circa  20-60 km;
§                        #      În partea de est pătrunde ca niște golfuri printre Dealurile de Vest, de-a lungul râurilor;
§                        #       Prezintă o ușoară înclinare a reliefului de la est la vest;

Petrografia: roci sedimentare: pietrișuri, nisipuri pe care s-a depus un strat de loes .              
Unele porțiuni ale câmpiei, situate în prelungirea dealurilor sunt mai înalte, altele au un aspect mai neted, orizontal fiind acoperite cu loess și nisipuri (câmpiile tabulare) , iar alte porțiuni se află într-un proces de coborâre (câmpii joase / câmpii de coborâre).

Altitudinea medie între 80-170 m , maxima de 174 m în Câmpia Vingăi iar minima de 80 m în Câmpia Timișului; în partea de vest media altitudinilor este cuprinsă între 90-100 m, iar în est de 140-150 m.

Tipuri de câmpii :
-   piemontane : Câmpia Vingăi, Câmpia Cernei, Câmpia Miersig ;
-   tabulare : Câmpia Arad, Câmpia Carei;
-   de subsidență/ de divagare: Câmpia Someșului, Câmpia Crișurilor, Câmpia Timișului;
-  câmpii înalte (de glacis și tabulare)– acoperite de loess, în partea de est au altitudini de peste 100 m
-  câmpii joase (de subsidență sau de divagare) – în trecut mlăștinoase, în prezent sunt drenate și transformate în terenuri aricole, au un relief plat cu altitudini de 80-100 m, în partea de vest intercalate de câmpiile înalte ;


B. Subdiviziunile  Câmpiei de Vest
        Câmpii înalte:

1) Câmpia Carei -  situată aproape de granița cu Ucraina, are o altitudine de 143 m cu dune de nisip suprapuse peste depozitele de loess.
2) Câmpia Miersig -  se găsește între Crișul Repede și Crișul Negru , la sud în dreptul Dealurilor Ghepiș.
3) Câmpia Cernei  - situată la vest de Piemontul Codrului; are un aspect tabular.
4) Câmpia Aradului  - se găsește la nord de Mureș, delimitată de Munții Zarand printr-un abrupt corespunzător unei rupturi tectonice.
5) Câmpia Vingăi  - între Mureș și Bega.
6) Câmpia Lugojului - pătrunde ca un golf între Dealurile Banatului.
7) Câmpia Gătaiei - în vestul Dealurilor Tirolului
 
Câmpii joase, de subsidență/de divagare:

a)      Câmpia Someșului
b)     Câmpia  Ierului
c)      Câmpia Crișurilor
d)     Câmpia Timișului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu