marți, 18 martie 2014

Bacalaureat 2014 - Tarile Vecine Romaniei - Ungaria UngariaAșezarea: în Europa Centrală, în nord-vestu României, ocupând o mare parte din zona maicoborâtă a lanțului alpino-carpatic numită Depresiunea/Câmpia Panonică ; granița dintre România și Ungaria se desfășoară între Beba Veche și Halmeu , fiind predominant terestă, exceptând un mic segment de graniță fluvială realizat de Mureș.Relieful:
- de câmpie (două treimi), cu altitudini sub 200 m, colinar și doar în nord montan;
Principalele unități de relief:
            * Câmpia Panonică în centru și est, cu mai multe compartimente;
            * Câmpia Tisei – la est de râul Tisa – câmpie joasă;
            *Câmpia Nyrului – câmpie cu dune de nisip;
            * Câmpia Cumaniei – între Tisa și Dunăre, cu altitudini peste 100 m, cu dune de nisip, lacuri sărate;
            * Câmpia Balatonului – între Dunăre, Drava și munți – câmpie înaltă cu relief deluros;
            *Câmpia Mică – aspect de șes neted;
            * Munții Matra
            * Munții Bükk
            *Munții Vertes
            * Munții Zamplen


Clima: temperat – continetală de tranziție, între clima oceanică și continentală, cu ierni reci și veri călduroase; precipitațiile scad în interiorul țării, de la 600-800 mm/an în Câmpia Baatonului, la 500 mm/an la confluența Crișului cu Tisa; temperatura medie anuală este de 100 C;

Apele : Dunărea, Raba, Tisa, Drava, lacul Balaton – cel mai marelac al Ungariei, legat de Dunăre prin Canalul Sio, principala regiune de atracție turistică;

Vegetația: predominant de stepă (pusta ungară), cu ierburi mărunte, xerofile și silvostepă; se adaugă păduri de foioase (stejar și fag) în zona montană;

Solurile: foarte fertile, favorizând dezvoltarea unei agriculturi intensive;

Populația :
- circa 10 mil. locuitori;
- în scădere datorită sporului natural negativ (-317%0) ;
- formată din maghiari, rromi (cea mai mare pondere din Europa) , germani, români;
- densitatea populației este de 108 loc./km2, aproape de a Europei;
- principalele concentrări umane:  în jurul capitalei; la vest de Dunăre cu 2 nuclee – la nord de lacul Balaton și în jurul orașului Pecs; în nord-estul țării respectiv orașele Debrecen, Eger etc.

Orașele : Budapesta , Debrecen, Miskolc, Szeged ,Eger, Pecs;
Economia: sectorul serviciilor este componenta de bază la reazlizarea PIB –ului;
- resurse naturale: gaze naturale, bauxită, minereuri neferoase;
- industria: constructoare de mașini, ușoară, alimentară;
-agricultura: cereale , plante tehnice, vița de vie , pomicultura;
-transporturile : rețeaua de căi de comunicație este mai densă în nord; rețea ferovieră, rutieră, fluvială;
- turismul: cultural - istoric și balneoclimateric; importante sunt regiunea lacului Balaton, regiunea Munților Matra și Munților Bükk.

            Legăturile dintre România și Ungaria se realizează prin punctele de frontieră Curtici și Episcopia  Bihorului – feroviare , Borș , Nădlac  rutiere;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu