sâmbătă, 29 martie 2014

Bacalaureat 2014 - SISTEMUL DE ORAȘESISTEMUL DE ORAȘE

Sistemul de orașe al Europei cuprind totalitatea orașelor europene definite prin localizare în spațiu și în timp, mărime demografică și teritorială, funcții, fizionomie urbană.

Localizarea reprezintă determinarea în spațiu și timp a orașelor :
* Spațial
* Temporal

Primele orașe au apărut acum circa 4 milenii (Cnossos – I.Creta).
Se identifică :

   a) Generația orașelor antice :
- orașele grecești (Atena, Corin, Marsilia, Tomis etc.) ;
- oreșele romane, mai numeroase (Roma, Pompei, Londra/ Londinium, Paris/Lutetia, Viena) ;

b)      Generația orașelor medievale : de regulă orașe cetăți, orașe bazate pe dezvoltarea breslelor, atelierelor meșteșugărești (Madrid, Sevilla, Anvers, Amsterdam, Hamburg, Praga,Cracovia, Moscova, Kiev etc.) ;

c)      Orașe din epoca modernă : la apariția și dezvoltarea lor a stat revoluția industrială și dezvoltarea comerțului (Manchester, Liverpool, Odessa, Essen, Rotterdam etc.) ;

d)     Orașele din epoca contemporană : după al Doilea Război Mondial numărul orașelor crește puternic, mai ales în țările comuniste (explozie urbană).


După mărimea demografică se distinge în Europa o mare varietate de orașe. În timp multe orașe s-au extins teritorial și demografic, formând aglomerații urbane (sunt 60 de aglomerații urbane cu peste 1 mil.loc.) , conurbații, megalopolisuri :
Cele mai importante aglomerați urbane au între 5-10 mil.loc, : Moscova, Paris, Londra , Rhin – Ruhr, Madrid ;
Teritorial , se identifică cel puțin trei grupări ce specific de magalopolis :
- megalopolisul englez Middland (cu peste 33 mil.loc.) din partea central nordică a Angliei, care include orașele Londra , Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield, Nottingham, Leeds ;
- megalopolisul german Ruhr (cu peste 25 mil.loc.) din vestul Germaniei, cu orașele Stuttgart, Frankfurt am Main, Köln , Düsseldorf, Essen, Duisburg , Dortmund etc.
- megalopolisul olandez Randstad – Holland (cu peste 10 mil.loc, adică 60% din populația Olandei), din jumătatea vestică a Olandei, cu orașele Amsterdam și Haga (cele două capitale), Rotterdam, Utrecht etc.

După funcții :
- funcția comercială, predominantă, a stat la baza dezvoltării multor orașe (Veneția, Leipzig, Anvers, Genova, Lyon, Cracovia etc.) reprezentative sunt orașele – porturi specializate : Cardiff (cărbune ) , Narvik (minereu de fier), Odessa (grâu) , Arhanghelsk (lemn) etc. ;
- funcția industrială foarte extinsă și foarte importantă pentru multe orașe (Birmingham, Manchester, Essen, Donețk, Katowice, Torino etc.) ;
- funcția culturală prezentă în toate orașele mari (Viena, Paris, Roma, Sankt Petersburg, etc.) , dar se diferențiază și orașele mici, a căror populație este cupată în activități culturale specifice : Cannes , San Remo, Versailles, Davos, Salzburg etc. ;
-  funcția financiară mai reprezentativă pentru orașele Londra , Paris , Zürich, Frankfurt ;
-  funcția universitară : Cambridge , Oxford , Heidelberg ;
- funcția portuară cu tradiție pentru unele orașe : Hamburg , Rotterdam, Liverpool , Constanța.

Nivel de urbanizare al Europei indică 77% populație urbană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu