vineri, 28 martie 2014

Bacalaureat 2014 - POPULAȚIA ȘI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE
POPULAȚIA ȘI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE

Evoluția numerică a populației
-  în prezent, populația Europei este de circa 700 mil. locuitori (725-726 milioane de locuitori în 2004-2005);
-   începând cu a doua jumătate a sec. al XVIII – lea s-a înregistrat o creștere puternică a populației (explozie demografică) declanșată de revoluția industrială din Anglia, Germania, Franța, Țările de Jos, de progresele în domeniul medical, de creșterea nivelului de trai;
-   după 1950 ritmul de creștere al populației este redus, apropiindu-se de valoarea zero în ultimii ani.

Mișcarea naturală a populației
-   Europa se confruntă cu o situație demografică deosebită („dramatism demografic”), deoarece după anul 2000 s-au înregistrat valori reduse ale natalității, valori moderate ale mortalității : natalitatea este cuprinsă între 11 – 12 %0 , mortalitatea = 11%0;
-   bilanțul natural este , în general, negativ în țările Europei de Est, Europei Centrale, apropiat de zero în Europa de Vest ; valori pozitive se înregistrează doar în unele țări precum Islanda , Irlanda , Albania, Andorra, Liechtenstein, Turcia ;
-   speranța de viață la naștere depășește 70 de ani în majoritatea țărilor europene, în țările Europei de Est se înregistrează o scădere datorită degradării nivelului de trai, accidentelor, consumului de alcool, crimelor , etc.
-   ca tip demografic, Europa se încadrează în tipul demografic modern, cu deficit natural de populație.
 
Mobilitatea teritorială a populației
-  deplasările temporare sau definitive au la bază cauze de ordin economic (după 1989 – 1990 s-a produs un flux puternic din fostele țări comuniste spre țările Europei Occidentale), educațional, sanitar etc.
-  per ansamblu, sporul migratoriu este predominant negativ, cu excepția unor state ca Marea Britanie, Germania, Franța, Suedia etc.
-  principalele țări emițărtoare de emigranți sunt cele fost comuniste , principalele țări receptoare de imigranți sunt : Franța , Germania, Marea Britanie, Spania, Italia , Grecia, Belgia, Olanda etc.

Repartiția geografică și densitatea populației
-  repartiția populației este neuniformă, fiind influențată de factori naturali, tehnologiei, economici, demografici, sociali;
-  densitatea medie a populației Europei este de 65,6 loc/km2 (locul 2 după Asia);
-  cele mai ridicate valori se înregistrează în :
            * statele mici: Monaco (peste 16000 loc./km2, locul I pe glob), Vatican , Malta (peste 1000 loc./km2);
            * statele bine populate din Europa Centrală și de Vest : peste 300 loc./km2 Olanda, Belgia , Marea Britanie , Germania .
- cele mai reduse valori, sub 50 loc./km2 , se înregistrează în Rusia (27 loc./km2 în parte europeană) , țările scandinave , țările baltice ; cea mai redusă valoare este în Islanda (2,7 loc./km2) ;


Structuri geodemografice
  1)  Structura etnolingvistică  - se deosebesc două familii etnolingvistice :
- familia indo – europeană reprezentată pringrupele de populație romanică, germanică, slavă, celtică;
- familia euroasiatică cu grupele finică, ugrică, altaică ;
Deși există o mare varietate de popoare și limbi vorbite, se pot identifica, pe ansamblu, trei mari grupe de popoare și de limbi cu ponderi apropiate : romanice / latine ,germanice și slave, la care se adaugă și celelalte grupe cu ponderi reduse.

2)      Structura confesională – predomină creștinismul, principalele culte practicate fiind catolicismul, ortodoxismul , protestantismul ; la acestea se adaugă neoprotestantismul (baptiști, adventiști), religia iudaică, islamismul etc. ; distribuția spațială a acestor confesiuni este mozaicată (neuniformă).

3)      Structura pe grupe de vârstă și sexe – influențată de mobilitatea populației, comportamentul demografic, nivelul de trai;

Piramida vârstelor evidențiază scăderea ratei natalității : populația tânără (grupa sub  15 ani) , deține doar 17% din totalul populației ; populația adultă are o pondere ridicată, în medie de 65-70 % din totalul populației ; populația vârstnică (grupa peste 65 de ani) are o pondere relativ ridicată, evidențiind procesul de îmbătrânire demografică a populației Europei.

4)      Structura profesională/ ocupațională este diferită :
- în Europa Cnetrala și de Vest predomină populația din domeniul serviciilor; sunt societăți puternic urbanizate;
- în Europa de Est, inclusiv în fostele țări comuniste aflate în tranziție, se înregistrează o pondere ridicată a populației ocupate în agricultură

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu