sâmbătă, 8 martie 2014

Bacalaureat 2014 - ClimaClimaRomânia are o climă temperat continentală de tranziție.

A.                Factorii care determină și influențează clima
Principalii factori care determină și influențează clima țării noastre sunt:

-          poziția geografică pe Glob, la jumătatea distanței între Ecuator și Polul Nord, în
plină zonă temperată; aceasta determină caracterul temperat al climei;
-          poziția aproape centrală în interiorul continentului, unde se interferează
influențe venite din mai multe direcții,care îi dă caracterul de climă continentală;
-          circulația generală a maselor de aer preponderent de la vest , care influențează
mult caracteristicile climei (în special regimul precipitațiilor);
-          ciruclația frecventă din nord și nord-est; aceasta face ca pe teritoriul țării să se
simtă influențe și în aceste direcții (prin zăpezi și geruri);
-          relieful, care determină o etajare pe altitudine a caracteristicilor climatice
principale: temperatura scade odată cu creșterea altitudinii, iar precipitațiile cresc;
-          diferența de latitudine între sudul și nordul țării (de aproximativ 50); determină
o scădere a temperaturii medii anuale de la sud la nord cu aproximativ 2-2,5 0C;
-          Marea Neagră, care, în partea de est,exercită o influență asupra climei, dar foarte
redusă și limitată la zona litorală;
-          Dunărea – influențează partea de sud a țării; datorită evaporației ridicate și
circulației locale a aerului, determină un climat mai umed, dar cu temperaturi moderate, precipitații mai reduse, timp senin.

B.                 Elementele climatice
    a)      Temperatura aerului:
Temperatura medie anuală este de + 10 C, cu variații:
- scade de la sud la nord (peste 110C în sud și 8,5 0C în nordul Podișului Moldovei);
- scade cu creșterea altitudinii :
* câmpii 100-110C
* dealuri, podișuri joase (300-500 m)  80C -100C
* dealuri, podișuri înalte (500-1000 m)  60 C - 80C
                  * munți (de la 1000 m până la 1600 m – în nordul Carpaților Orientali și
1800 m – în Carpații Meridionali) 60 – 20 C;
                  * munți înalți (la peste 1600-1800 m) 20- 00 C și sub 00 C la peste 2000-
2200 m; izoterma de 60 C apare la 1000 m , la baza munților.

Amplitudinile termice reflectă continentalisml termic moderat moderat al climei; cele mai ridicate valori sunt în Câmpia Română : 25 0 -260 C , iar cele mai reduse valori sunt la munte : 150 – 200 C.

Numărul de zile tropicale (cu temperaturi de peste 350C) este în Câmpia Română de 50 – 56 pe an.
Temperaturile absolute : maxima este de +44,50 C înregistrată la Ion Sion (lângă Brăila - 1951) , iar minima de – 38,5 0C (înregistrată la Bod în depresiunea Brașov -1942).


b)      Precipitațiile atmosferice:
Cantitatea medie anuală de precipitații este de 684 mm (litri de apă/m2), cu variații:
- scad de la vest la est, datorită scăderii spre est a influențelor oceanice și datorită
frecvenței în est a influențelor de ariditate: Câmpia de Vest 630 mm/an; vestul Câmpiei Române 500-600 mm/an; estul Câmpiei României 400-500 mm/an; Dobrogea sub 400 mm/an;
- cresc cu creșterea altitudinii: câmpii 400-600 mm/an; dealuri 600-800 mm/an; munți 800-1000-1200 mm/an; munți înalți (peste 1800 m) peste 1200 mm/an;

Au un regim neregulat spațial și temporal: maximum de precipitații în mai-iunie;
minimum de precipitații în ianuarie-februarie; mai bogate sunt pe versanții cu expunere vestică.
Secetele sunt mai frecvente în estul și sud-estul țării,înregistrându-se în medie 20 de zile, dar pot depăși și 60 de zile (ca și exemplu Bărăganul, Dobrogea, sudul Podișului Moldovei). 
Precipitațiile maxime se înregistrează la Stâna de Vale peste 1400 mm/an iar cele minime sunt pe litoral și în deltă -380 mm/an.

c)      Vânturile/ regimul eolian :
Regimul și direcția vântului sunt determinate de :
- circulația generală a maselor de aer deasupra Europei, legată de centrii barici;
- particularitățile reliefului – la exteriorul arcului carpatic direcția vântului este relativ
paralelă cu munții; la peste 2000 m predomină vânturile de vest datorită circulației generale a maselo vestice) ;

Principalele vânturi:
-          Vânturile de Vest – bat tot timpul anului, dar în special vara; sunt calde și umede,
aducând implicit precipitații (mai-iunie);
-          Crivățul – bate dinspre NE mai ales în estul și în sud-estul țării; se caracterizează
a fi rece și uscat provocând geruri,viscole puternice;
-          Austrul – bate în sud-vestul țării : vara este cald și uscat (cu secete), toamna fiind
cald și umed;
-          Băltărețul – se formează deasupra bălților Dunării și bate vara spre Câmpia
Bărăganului, atenuează temperaturile ridicate;
-          Coșava – bate în Banat și în Defileul Dunării;
-          Vânturile uscate (suhoveiuri) – se manifestă vara, în Câmpia Olteniei, Bărăgan,
Dobrogea, Podișul Moldovei.Acest tip de vânt favorizează seceta, antrenâns implicit și cantități mari de praf.
-          Vânturile de tip foehn – bat în Subcarpații Curburii, Subcarpații Moldovei, în sud-
estul Munților Apuseni, în depresiunile din sudul și sud-vestul Transilvaniei.Masele de aer sudice și vestice, după ce depășesc masivele muntoase, coboară rapid determinând creșterea bruscă a temperaturii și implicit topirea zăpezilor. Cel mai cunoscut este Vântul Mare / Mâncăciosul de zăpadă din Depresiunea Făgăraș;
-          Brizele montane și marine.


C.                Etajele de climă :
-          climatul alpin  prezent la peste 200 m, cu temperaturi medii anuale
scăzute(aproximativ 00C și sub aceasta) , ierni geroase cu temperaturi sub – 100C , precipitații bogate (foarte frecvent sub formă de zăpadă care persistă mult timp), versi foarte scurte și răcoroase cu vânturi puternice;
-          climatul montan, specific munților cu altitudini cuprinse între 800 și 2000 m, se
caracterizează prin temperaturi ce scad odată cu altitudinea, precipitații relativ bogate și frecvente inversiuni termice în depresiuni;
-          climatul de dealuri înalte, se caracterizează prin regiuni deluroase cuprinse între
500 și 800 m și are valori mari ale precipitațiilor și valori medii ale temperaturilor;
-          climatul de dealuri joase – regiunile cu altitudini de 200-500 m și este foarte
diferențiat în funcție de poziția geografică a fiecărei unități de relief deluroase; valorile elementelor climatice se apropie de cele ale regiunilor de câmpie învecinate;
-          climatul de câmpie , caracterizat prin valori termice ridicare , dar cu precipitații
diferențiate (mai mari în Câmpia de Vest decât în Câmpia Română);
-          climatul de litoral și Deltă, specific celor două regiuni; aici cad cele mai reduse
precipitații și se înregistrează valori mai ridicate ale temperaturii în timpul iernii.


D.                Sectoarele de influență climatică

- climatul cu influențe oceanice , prezent în centrul și vestul țării (C. De vest,D. de
Vest,M.Apuseni,M.Poiana Ruscă, Depresiunea Colinară a Transilvaniei). Se caracterizează prin precipitații mai bogate, caracter moderat termin.
- climatul cu influențe submediteraneene (în partea de sud-vest - C. De vest,D. de Vest,
M.Banatului, vestul C.Române, vestul Pod.Getic, Pod.Mehedinți) – temperaturi mai ridicate, ploi de toamnă, ierni blânde;
- climatul de ariditate – în partea estică a țării (estul și sudul C.Moldovei, Pod.
Bârladului , Subcarp.Moldovei, Subcarp.Curburii, estul C.Române,Pod.Dobrogei, vestul Deltei Dunării) . Aici iernile sunt geroase, verile fierbinți cu zile tropicale și secete frecvente.
- climatul cu influențe scandinavo – baltice , se găsește în Grupa Nordică a Carpaților
Orientali,  Pod.Sucevei unde temperaturile sunt foarte scăzute iarna , precipitațiile bogate și frecvente ninsori iarna;
- climatul cu influențe pontice – în extremitatea estică (în lungul litoralului, pe o fâșie
de 25-30 km lățime, estul Deltei Dunării) – amplitudini termice mai scăzute și precipitații mai reduse;
- climatul de tranziție se găsește în centrul C.Române, estul Pod.Getic, Subcarpații
Getici    fac trecerea între influențele submediteraneene și cele de ariditate;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu