duminică, 16 februarie 2014

Bacalaureat 2014 - Subcarpații României

Subcarpații României

        Caracteristici ale reliefului:
·               -  Se desfășoară la exteriorul Carpților Orientali și Meridionali, între Valea Moldovei și Valea Motrului ;
·               -  Punte de legătură între munți și regiunile extracarpatice;
·               -  Se prezintă ca o unitate formată prin cutarea și înălțarea stratelor sedimentare în timpul ultimelor faza orogenetice carpatice;
·                -   Format dintr-o asociere de dealuri cu altitudini între 300-1000 m și depresiuni;
·                -    La nivelul solului se găsesc marne,argile,gresii,nisipuri,pietrișuri , uneori calcare,conglomerate ce se înalță pe verticală formând cute diapire (ex. Subcarpații Curburii).
·                -   Prezența substratului argilo-marnos generează în unele zone procese torențiale și alunecări de teren. (în genere pe versanții puternic înclinați).


             Se evidențiază 3 diviziuni ale subcarpaților:
    ü  Subcarpații Moldovei
    ü  Subcarpații de Curbură / Curburii
    ü  Subcarpații Getici

Ø Subcarpații Moldovei


Această porțiune a Subcarpaților este stâns legată de Carpații Orientali și implicit de Podișul Moldovei, de care o desparte Valea Moldovei și Culoarul Siretului.
        Este considerată ca fiind cea mai simplă unde se întânlim un șir de depresiuni mărginite la exterior de dealuri.
          Depresiuni:
*      Depresiunea Neamț, situată în nord, aflată pe râul Ozana (Neamț) , are în centru orașul Târgu Neamț.
*      Depresiunea Cracău-Bistra, în centru- stăbătută de râul Bistra.
*      Depresiunea Tazlău-Cașin – mărginită spre este de Culmea Pietricica


Priveliște din zona Neamțului

Ø Subcarpații Curburii /de Curbură
                       Se întind de la valea râului Trotuș, la valea râului Dâmbovița,între Carpații de Curbură,Bucegi și Câmpia Română;

§       Se întind de la valea râului Trotuș, la valea râului Dâmbovița, între Carpații de Curbură, Bucegi și Câmpia Română;
§               Au lățimea cea mai mare din toți Subcarpații;
       Treaptă de tranziție între munți și câmpie (singurul sector subcarpatic care intră în contact direct cu câmpia).

ü      Se consideră cel mai complex sector subcarpatic, prin:
- structura forte cutată (cute diapire);
     - forma curbată;
        - prezintă două șiruri de depresiuni (submontane și intracolinare) și dealuri subcarpatice;
         - altitudini medii între 700-800 m (cel mai înalt sector subcarpatic).


v   Depresiuni interne : Soveja, Vrancea, Neculele,Lopătari,Pătârlagele, Chiojdeni,  Vălenii de Munte.

v   Depresiuni externe/intracolinare : Vidra,Dumitrești, Policiori,Nișcov,Podeni; sunt închise de dealuri subcarpatice externe precum Măgura Odobești, Deleanu,Istrița.

                                                          Priveliște din zona Soveja


Ø Subcarpații Getici
   Se desfășoară între văile Dâmbovița și Motru, având în nord Carpații Meridionali iar în sud Podișul Getic.

§     Acest sector subcarpatic este mai simplu decât sectorul Curburii,dar mai simplu decât Subcarpații Moldovei.De asemenea, se prezintă și dealuri pe structură monoclinală, la E de Olt,în Muscelele Argeșene.

                   §    Altitudinea maximă a acestor  dealuri depășește 1000 m (1017 m – Măgura Mățău; Dl.Chiciora/Chiciura – 1218 m).

   *            Principalele depresiuni interne / submontane : Câmpulung ,Brădet, Arefu, Horezu, Polovragi, Tismana, Baia de aramă;

*             Depresiuni externe :  Depresiunea Târgu-Jiu.


                            Privelișe asupra Depresiunii Horezu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu