marți, 11 februarie 2014

Bacalaureat 2014 România - Unități majore de relief - Carpații Meridionali

Carpații Meridionali (Alpii Transilvaniei)

Se află situați în partea centrală a țării și în sudul Depresiunii Colinare a Transilvaniei.A.Limite și caracteristici generale
Limite:
N   - Depresiunea colinară a Transilvaniei (prin depresiunile de pe rama sudică)
S    - Subcarpații Curburii (între V.Prahovei și V.Dâmboviței),
         Subcarpații Getici (între V.Dâmboviței și V.Motrului),
         Pod.Mehedinți (între V.Motrului și V.Dunării); 
E    - Valea Prahovei
V    - Culoarul tectonic Timiș-Cerna-Bistra

Caracteristici generale:

Ø  Mod de formare :
-  prin cutarea și înălțarea scoarței terestre în timpul fazelor orogenetice alpine de la sfârșitul mezozoicului (cretacic) și din neozoic;

Ø  Altitudine: au cele mai mari altitudini din sectorul românesc al Carpaților, culminând în mai multe locuri la înălțimi ce depășesc 2500 m ;Sunt 11 vârfuri ce depășesc 2500 m , printre care : în M-ții Făgăraș,Vf.Moldoveanu 2544 m, Vf.Negoiu 2535m, M.Parâng cu Vf. Parângu Mare 2519m.
Ø  Fragmentare: este forate redusă, sectorul montan cu cea mai mare masivitate fragmentați de puține văi, depresiuni, pasuri, trecători.(Depres.Loviștei, Depres. Petroșani, Depres.Hațeg). Există doar două văi transversale Jiu și Olt care fragmentează sectorul meridional al Carpaților.
Ø  Dispunerea culmilor : Carpații Meridionali se desfășoară pe direcția V-E
Ø  Tipurile de roci: roci dure : șisturi cristaline cu intruziuni granitice (doar la extremități apar calcarele), conglomerate, gresii (roci sedimentare mezozoice).

Ø Tipuri și forme de relief :
a)      Relief glaciar: cu circuri, morene glaciare, creste, văi - extrem de extins, predominant în Făgăraș,Parâng,Retezat-Godeanu
b)      Suprafețe de nivelare: netede sau ușor ondulate – Râu-Șes – 1200-1600 m; Gornovița/Pravovei – 1000 m.
c)      Relief masiv cu forme greoaie dezvoltat pe șisturi cristaline : rezultatul –Babele,Sfinxul din M-ții Bucegi.
d)      Relief carstic  : se găsește în munții Bucegi (Piatra Craiului) ,Mehedinți, Cernei (Cheile Dâmbovicioarei,Cheile Tătarului,Peștera Dâmbovicioara,Peștera Ialomiței)
e)      Relief masiv cu forme greoaie dezvoltat pe șisturi cristaline.                 B. Subdiviziunile Carpaților Meridionali
          Carpații Orientali se împart în 4 mari grupe sau sectoare transversale:


Ø Grupa Bucegi (este cuprinsă între văile superioare ale Dâmboviței și Prahovei);
       Prezenta grupă se definește printr-o serie de caracteristici specifice:
- se deosebește de celelalte sectoare prin existența pe întinderi mari a stratelor sedimentare (calcare și conglomerate)
- este formată din 3 masive muntoase (Bucegi,Piatra Craiului și Leaota) și un culoar transversal (culoarul Rucăr-Bran);
- Prezența unor unor straturi groase de conglomerate,care determină apariția pe margini a unor abrupturi, forme de relief specifice (Babele,Sfinxul) si la înălțimi mari a unui platou întins (Platoul Bucegilor);
- Munții Paitra Craiului se prezintă sub forma unor creste foarte ascuțite și abrupte.

Ø Grupa Făgăraș (situată între Dâmbovița și Olt)

- Se prezintă ca fiind cea mai înaltă grupă montană din Carpații Meridionali, având multe înălțimi de peste 2500 m.
- Acești munți au o creastă centrală,est-vest ,unde înălțimile se mențin la peste 200 m, accesul este foarte dificil și relieful foarte accidentat
- Creasta Munților Făgăraș și zona înaltă a Munților Iezer au un relief glaciar foarte dezvoltat.
- Între Munții Făgăral, Cozia și Lotrului,pe Valea Oltului se află Depresiunea Loviștei.

Ø Grupa Parâng (cuprinsă între Olt,Jiu și Strei)
 - se remarcă printr-o întindere mare și existența unor întinse suprafețe netede.
 - culmile muntoase pornesc din Munții Parâng (Vf.Parângu Mare -2519 m) , spre nord munții Șureanului și Cândrelului și spre est Lotrului și Căpățânii
 - relieful glaciar este prezent în vârful culmilor/vârfurilor înalte dar mai puțin dezvoltate decât în zona Făgărașului

Ø Grupa Retezat-Godeanu (se desfășoară între Jiu și culoarul Timiș-Cerna)
- cele mai mari înălțimi se află în Munții Retezat (Vf.Peleaga – 2509 m);
- masivele muntoase pornesc din Munții Godeanu situați în fârful acestei grupe;
- Munții Retezat au un relief glaciar foarte dezvoltat, ce depășeste în dimensiuni și varietate formele de relief similare din Munții Făgăras;
- pe marginile glupei în zonele cu roci calcaroase apar chei și fenomene carstice.
- în partea de est se găsește Depresiunea Petroșani , iar în nord Depresiunea Hațeg pe Ștrei.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu