marți, 11 februarie 2014

Bacalaureat 2014 România - Unități majore de relief - Carpații Orientali

Carpații Orientali

Constituie  cea mai întinsă unitate montană, ocupând jumătate din suprafața Carpaților situați pe teritoriul țării noastre.


A.Limite și caracteristici generale
Limite:
N   - granița de nord cu Ucraina
SV - Valea Prahovei
S    - Subcarpații de curbură 
E     - Podișul Sucevei, Subcarpații de Curbură
V    - Depresiunea Colinară a Transilvaniei
NV - Dealurile de Vest, Câmpia de Vest

Caracteristici generale:

Ø  Mod de formare :
-  prin încrețirea și înălțarea scoarței în timpul orogenezei alpine (Munții de încrețire din partea centrală, de est și de sud);
-  prin vulcanism (munții vulcanici din vest) ;
Ø  Altitudine: au valori mijlocii, media fiind cuprinsă între 1000-1900 m.Înălțimile maxime, peste 2000 m (în nord) în M-ții Rodnei,Vf.Pietrosu (2303 m) și Vf.Ineu (2279 m) respectiv în M-ții Călimani,Vf.Pietrosu 2100 m.

Ø  Dispunerea culmilor : au culmi paralele, orientate pe direcția NV-SE (în nord și centru) sau „curbate” (în sud).

Ø  Alcăturea geologică a substratului:
a)      În vest există un aliniament de munți vulcanici;
b)      În centru, munți alcătuiți din roci dure (predominant șisturi cristaline);
c)      În est și sud,munți alcătuiți din roci sedimentare cutate (denumite “fliș”).

Ø Fragmentarea reliefului: deși sunt lipsiți de masivitate, prezentând o fragmentare accentuată de numeroase depresiuni (unele extrem de întinse precum depresiunile Brașovului  si Maramureșului) văi și trecători;

Ø Tipuri și forme de relief :
a)      Relief glaciar: modelat de ghețarii cuaternari în circuri,văi,creste,morene glaciare reprezentativ în Munții Maramureș, Munții Rodnei și în Munții Căliman – mai puțin;
b)      Relief vulcanic: în partea de vest unde se regăsește și cel mai lung lanț vulcanic din Europa = M-ții Oaș,M-ții Gutâi,M-ții Țibleș,M-ții Călimani,M-ții Gurghiu,M-ții Harghitei), cu cratere mai bine păstrate în munții din Grupa Centrală,cu platouri vulcanice;
c)      Relief masiv, dezvoltat pe șisturi cristaline : cu forme greoaie, masive specifice Munților Rodnei, Maramureș, Suhard, Obcina Mestecăniș, Bistriței, Giurgeu, Giumalău;
d)      Relief dezvoltat pe fliș  : din care se evidențiază :
- Relief carstic – în Munții: Rarău (Pietrele Doamnei) ,Hășmașu Mare (Cheile Bicazului);
Relief dezvoltat pe conglomerate cu forme deosebite în M-ții Ceahlău și Ciucaș


B. Subdiviziunile Capaților Orientali
          Carpații Orientali se împart în 3 mari grupe:

  Ø În nord ,grupa nordică ,denumită și Carpații Maramureșului și ai Bucovinei (de la graniță până la depresiunile Dornelor și Câmpulung Moldovenesc);       Prezenta grupă se definește printr-o serie de caracteristici specifice:
- au fâșia centrală bine dezvoltată (cu munții Rodnei cei mai înalți) față de munții vulcanici (în vest) și munții dezvoltați pe fliș (în est) apar ca două trepte mai coborâte;
- Munții Rodnei se aseamană foarte mult cu Carpații Meridionali prin relieful glaciar, masivitate și altitudini (Vf.Pietrosu 2303 m);
- Depresiunea Maramureșului – a doua ca mărime din Carpații Orientali; depresiune tectonică și de baraj vulcanic;
- Depresiunea Brașovului – cea mai mare depresiune intramontană; depresiune tectonică cu aspect de seș neted, la o altitudine de 600 m;


Ø În centru , grupa centrală, denumită și Carpații Moldo-Transilvaneni (până la Valea Oituzului).

       


Se caracterizează prin:
- printr-o fâșie foarte dezvoltată a munților vulcanici (Călimani-Gurghiului-Harghitei) și zona flișului, dar mai redusă fâșia centrală fromată pe roci dure;
- Munții vulcanini au carectere bine păstrate și au erupt până în timpurile geologice recente (dintre aceștia cei mai înalți fiind Munții Calimani -2100 m);
      - Între munții vulcanici și fâșia centrală,formată din roci dure se află depresiunile    Giurgeului(străbătută de Mureș) și Ciucului(străbătută de Olt);

Diferă sensibil de celelalte două sectoare transversale.Astfel, culmea muntoasă principală se „curbează” de la direcția nord-vest la directia est-vest, munții fiind formați în totalitate pe roci sedimentare „fliș” , celelalte două fâșii longitudinale lipsind.Altitudinea maximă se înregistrează în Masivul Ciucaș (1954 m);
                   În interiorul lor se află cea mai întinsă depresiune intramontană din România ,              Depresiunea Brașovului.

Defilee : Toplița-Deda pe Valea Mureșului, între munții Călimani și Gurghiu;
               Tușnad pe Valea Oltului;
               Racoș pe Valea OltuluiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu